cs москва

реферати курсові контрольні дипломи на замовлення


Техніка безпеки при експлуатації об'єкта, що проектується

Техніка безпеки при експлуатації об'єкта, що проектується

1. Введення. H2>

< Безпека життєдіяльності - це стан діяльності, при якій зпевною ймовірністю виключаються потенційні небезпеки, що впливають наздоров'я людини. 2. Потенційні небезпеки і шкідливості. H2>< Відповідно до ГОСТ 12.0.003-91 "Небезпечні і шкідливівиробничі фактори "всі виникаючі у виробничих умовахнебезпечні та шкідливі фактори підрозділяються по природі дії на наступнігрупи: біологічні, психологічні, фізичні, хімічні. 3. Виробнича санітарія. H2>< Виробнича санітарія - це система санітарно-технічнихгігієнічних та організаційних заходів, що перешкоджають впливу напрацюючих шкідливих виробничих факторів. 4. Техніка безпеки при монтажі,експлуатації, налагодженні та ремонті об'єкта, що проектується. < При виконанні монтажних робіт і ремонтнихробіт необхідно дотримуватись вимог СНиП і ССБТ, а також погоджувати всіроботи до діючих стандартів, норм і правил. До робіт з ремонту тамонтажу обладнання та конструкцій допускаються робітники не молодше 18 років, які пройшли вступний інструктаж зтехніки безпеки та отримали посвідчення на право виробництва зазначенихробіт. А також монтажник зобов'язаний використовувати всі засоби індивідуальногозахисту: спецодяг, спецвзуття, запобіжний пояс, каску та інші засобивідповідно до виконуваної роботою. 5. Заходи щодо пожежної безпеки. H2>< Пожежа-це горіння поза спеціальним вогнищем,що завдає матеріальної шкоди і створює небезпеку для життя людей. Так яккількість пожеж з року в рік збільшується те, створюється необхідністьстворювати на підприємствах умови, при, яких візнення і розповсюдженняпожежі стає мінімальним (підвищувати пожежну безпеку будівлі). Розрахунок часуевакуації людей з будівель і приміщень при пожежі. < Розрахункове час евакуації людей визначають як суму часу руху людського потоку поокремих ділянках шляху , де кількість людей на першомуділянці; f -середня площа горизонтальної проекції людини: дорослого в літньому одязі --0,1; дорослого в зимовому одязі - 0,125; підлітка - +0,07 м2. ;  ;  ;  ; Q = 0.04 * 100 * 3 = 12 м2/мін p > 6. Засоби індивідуального захисту інадання першої допомоги при нещасних випадках. < Засоби захисту робочих регламентуєтьсяГОСТ 12.04.011, який поширюєтьсяна всі засоби, що застосовуються для зменшення або запобігання небезпечних ішкідливих виробничих факторів. Вибір засоби індивідуального захисту їх укожному окремому випадку повинен здійснюватися з урахуванням вимог безпекидля даного процесу або виду робіт. 7. Охоронанавколишнього середовища. < Внаслідок того, що підприємство НУО«Наука», є джерелом забруднення, потрібно проводити відповіднізаходу: установка мусоросборних контейнерів, будівництво очиснихспоруд та багато іншого.